Tarief kinderopvang 2016/2017

Het tarief kinderopvang 2016:

 

Hieronder staan de maximum tarieven waarover de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag berekent. Indien het tarief dat je per uur betaalt hoger ligt dan deze tarieven, betaal je dat zelf.

Wij hanteren een tarief voor gastouderopvang van € 5,52 per opvanguur.
Dit bedrag bestaat uit € 4,54 per uur voor de gastouder en € 0,98 bureaukosten per uur.

Kinderdagverblijf € 6,89
BSO € 6,42
Gastouderopvang € 5,52

Voor 2017 zijn de tarieven als volgt:

 

Kinderdagverblijf € 7,18
BSO € 6,69
Gastouderopvang € 5,75

Wij gaan mee met het tarief voor gastouderopvang van € 5,75 van de Belastingdienst. De verhoging komt geheel ten goede van de gastouder. Wij hanteren in 2017 € 0,98 bureaukosten per uur en de gastouder € 4,77.

Proefberekening

Wil je weten of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan kun je via Belastingdienst Toeslagen een proefberekening maken. Mocht je hulp nodig hebben, dan horen wij dat graag.

Voor 2016 zijn de maximale vergoedingen vanuit de Belastingdienst:

Kinderdagverblijf: € 6,89
BSO: € 6,42
Gastouderopvang: € 5,52