Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen vind je hier. Je zult merken dat we steeds nieuwe vragen bij gaan plaatsen, zodat actuele situaties gelijk voor iedereen wat duidelijker worden.

Is mijn kind wel veilig bij een gastouder?

Ja, daar mag je wel vanuit gaan. Alle gastouders en huisgenoten boven de 18 jaar worden gescreend, voordat een gastouder aan het werk kan. Vanaf 2013 is er zelfs een continue screening die door de overheid wordt uitgevoerd. Alle gastouders beschikken over een EHBO diploma aan kinderen, voor het geval er zich calamiteiten voordoen. De opvanglocatie wordt voordat de opvang start geïnspecteerd door ons en de GGD op gebied van veiligheid en hygiëne. Daarna wordt de opvanglocatie ieder jaar weer geïnspecteerd.

Ik kan mijn kind toch niet zomaar bij ``een vreemde`` achterlaten?

Nee zeker niet. Het traject is als volgt: Het begint met je inschrijven hier op de website, dan nemen we contact met je op en na een inventarisatie van je wensen gaan we een passende gastouder voor je zoeken. Vervolgens gaan we kennis maken met de gastouder. Als er een goede klik is gaan we samen nog een keer bij de gastouder langs om te kijken of het nog hetzelfde gevoel geeft en we bespreken alle wensen en zetten die op papier. Voor kinderen en ouders is het altijd geruststellend om een wen-ochtend of middag of een aantal in te plannen om te zien hoe de opvang verloopt. Gaat dat van alle kanten goed dan kan de opvang van start gaan. Zo zie je maar:  het is juist dat je de gastouder beter kent dan de medewerkster van het kinderdagverblijf.

Eigenlijk wil ik een gastouder bij mij aan huis. Kan dat ook?

Ja, dat kan. Jouw adres wordt dan opgenomen in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). De GGD zal de locatie komen controleren op veiligheid, gezondheid en hygiëne. Het grootste voordeel voor jou is dat je ’s morgens met veel minder stress kunt vertrekken, maar je moet wel je huis openstellen voor de gastouder.

Bij een kinderdag verblijf is toch meer personeel ?

Dat klopt,  maar er wordt steeds meer gewerkt met “nul uren contracten” en oproepkrachten. Ook Brancheorganisatie Kinderopvang zegt ‘zeer verontrust’ te zijn. “Ouders en kinderen zien vertrouwde gezichten verdwijnen en vinden dat verschrikkelijk”, zo meldt de belangenbehartiger in de krant. “Bovendien is het door alle bezuinigingen moeilijk om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen.”

Hoe zit het nou met tarieven, toeslag en eigen bijdrage ?

Er zijn veel verwarringen omtrent deze zaken.  De “eigen bijdrage” is iets dat eigenlijk niet bestaat, maar er wordt mee bedoeld; het verschil tussen wat de kinderopvang kost en wat de belastingdienst aan toeslag toekent. Je betaalt een bedrag voor de opvang van je kind(eren), vervolgens kun je bij de belastingdienst een tegemoetkoming aanvragen die is afhankelijk van hoeveel je (gezamenlijk) verdient. Op basis van je inkomen wordt berekend hoeveel toeslag je krijgt. Als je inkomen verandert, verandert de toeslag ook.

Om een voorbeeld te geven we hebben een gezin van 2 ouders met 2 kinderen, het gezamenlijke inkomen is € 2.000 per maand. Met vakantiegeld meegerekend is dat € 25.920 per jaar. Bij dit inkomen krijg je in 2015 voor het eerste kind (kind met de meeste opvanguren) 84,2% en voor het tweede kind 92,9% van de kinderopvangkosten vergoed. Je moet er dan wel rekening mee houden dat er een maximum uurtarief voor de opvang geldt (€ 5,48 voor gastouder, € 6,38 voor BSO, € 6,84 kinderdagverblijf). Is de opvang duurder, dan betaal alles boven het maximumtarief zelf.

In ons voorbeeld gaan de kinderen 3 dagen per week naar de gastouder van 8 uur tot 18 uur. Dat is dus 10 uur  per dag x 3 dagen = 30 uur per week.
In een maand zitten 4,3 weken;  30 uur x 4,3 weken = 129 uur per maand

We houden het tarief op € 5,48 p/uur x 129 uur = € 706,92 dat zijn dus de opvangkosten per kind per maand.
Voor het eerste kindje krijg je 84,2% vergoed = 706,92 x 84,2% = € 595,23 en ga je zelf € 706,92 -/- € 595,23 = € 111,69 bijdragen.
Voor het tweede kindje krijg je 92,9% vergoed =  € 706,92 x 92,7% = € 656,73 en ga je zelf  € 706,92 -/- € 656,73 = € 50,19 bijdragen.

Als we dat optellen heb je aan kosten voor de kinderopvang € 1.413,84 en wordt er vergoed € 1.251,96 en ga je dus € 161,88 zelf bijdragen.

Wil je exact weten hoeveel toeslag je krijgt dan kun je dit berekenen op:  www.toeslagen.nl