Evaluatie gastouder

Evaluatie pagina van Alles Kids flexibele kinderopvang

Aan de hand van deze evaluatie wordt in de evaluatiegesprekken met de vraagouder en gastouder door de bemiddelingsmedewerkers het welbevinden van het kind tijdens de opvang besproken: hoe ontwikkelt het kind zich, wat heeft het nodig en voelt het zich veilig en prettig bij de gastouder en hoe kan een bijdrage geleverd worden aan vergroten of verbeteren van het welbevinden van het kind. Een goed contact tussen vraagouder, gastouder en het gastouderbureau is belangrijk om de gastouderopvang te laten slagen, dus ook de communicatie komt aan de orde. De evaluatiegesprekken vinden plaats 6 weken na de start van de opvang en daarna jaarlijks, of vaker als dat nodig is. Voorafgaand aan het gesprek vullen de vraagouders een  evaluatieformulier in via onze website. In het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder bespreken de bemiddelingsmedewerkers hoe de opvang van de kinderen verloopt en of extra begeleiding nodig is. Het invullen neemt nog geen 10 minuten in beslag. Mocht je er niet uitkomen schroom dan niet om je bemiddelingsmedewerker te bellen of een e-mail te sturen.

Klik hier om de evaluatie in te vullen.

[rev_slider 2-2]