Visie en missie Alles Kids

De visie van Alles Kids

Kenmerkend aan deze visie is de omgang met kinderen.  Een gastkind moet met plezier in een veilige en vertrouwde omgeving opgroeien. Deze visie is uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan van Alles Kids  en zorgt ervoor dat vraagouders en gastouders met elkaar in gesprek blijven en zo het niveau van de gastouderopvang hoog houden.

Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op de visie van Alles Kids

Visie op de ontwikkeling

 

Alles Kids gaat er vanuit dat kinderen een natuurlijke behoefte hebben om zich te ontwikkelen. Elk kind doet dat in zijn eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Een kind ontwikkelt zich door een wisselwerking tussen natuurlijk aanleg en ervaring die het uit zijn omgeving opdoet.

Visie op de opvoeding

 

In het pedagogisch beleid staat het kind centraal. Het is onze taak de kinderen een veilige leef- en ervaringswereld te bieden, waarin zij zich in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen begrijpen dat ze samen leven en samen spelen met zowel kinderen als volwassenen. De dagelijkse dingen ( in en rond de huiselijke omgeving) zijn een inspiratiebron voor onze werkwijze.

Pedagogisch doel

 

Ons pedagogisch doel is dat kinderen respect en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, zowel bij zichzelf als voor hun omgeving, Het is belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te denken en te handelen, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. Met deze basisvaardigheden kunnen zij later hun eigen plek vinden in de maatschappij.

Pedagogische uitgangspunten

 

 • Respect hebben voor alle kinderen en hen serieus nemen.
 • Luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben en hen inspraak geven
 • Kinderen een eigen verantwoordelijkheid geven
 • Kinderen zien en benaderen als een eigen individu
 • Kinderen keuzemogelijkheden bieden.

Tot slot

 

In ons pedagogisch beleidsplan beschrijven wij onze visie en uitgangspunten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten wij zien hoe wij de opvang van jonge kinderen willen hebben vormgegeven door onze gastouders. Het dagelijks handelen wordt niet alleen bepaald door onze visie, maar in de dagelijkse praktijk  hebben wij ook te maken met wet- en regelgeving.

Bij het vaststellen van ons pedagogisch beleidsplan hebben wij ons niet geconformeerd aan een opvoedingsstroming van een bepaalde pedagoog. Alles Kids gaat er vanuit dat er verschillende pedagogen zijn van wie de uitgangspunten aansluiten bij het beleid van Alles Kids en in de missie van de organisatie. Wij laten ons inspireren door diverse pedagogen en de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Thomas Gordon

Een goede communicatie staat centraal, luisteren naar elkaar en duidelijk zijn in de omgang naar elkaar. Plezier en evenwicht in relaties staan centraal in de Gordon methode. Het is een methode om problemen te voorkomen en op te lossen zonder winnaars en verliezers. Kernwoorden luisteren naar kinderen ‘Ik’ boodschap (wat doet het met jou als individu) Benoemen van gedrag en gevoelens en geen winnaar/verliezer

Rudolf Steiner

Kernwoorden

 • Ritme
 • Rust
 • Imitatie
 • Vrije expressie

Loris Malaguzzi

In de Reggio filosofie gaat men uit van het sterk onderzoekende kind. Kinderen zijn sterk, nieuwsgierig, enthousiast en ondernemend en willen de wereld leren kennen. Het kind beeld is de basis van alles. ( Hoe kinderen naar de wereld kijken, zo kijken volwassenen naar kinderen. Kernwoorden: Waarnemen, Observeren, Documenteren, Samenwerken, Communiceren, Projectmatig en procesmatig werken.

Celestin Freinet

Gaat er vanuit dat kinderen midden in het leven staan en op hun eigen manier en niveau deel uit maken van de maatschappij.

 • Contact met het maatschappelijke leven
 • Zelfstandigheid